EMB Congres

EMB congres 2018: Gewoon Speciaal!

locatie
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Zwolle

Op 22 maart 2018 vindt het EMB congres plaats in Zwolle. Het EMB congres is hèt jaarlijks terugkerende evenement van het Platform EMG, waar professionals en ouders elkaar ontmoeten en actief kennis kunnen delen.

Mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn gewoon speciaal. Daar zijn we het allemaal over eens. Ze hebben recht op een volwaardig bestaan in de samenleving. Maar hoe geef je dat vorm? Hoe gewoon kan hun leven zijn? En hoe speciaal moeten we het voor hen maken?

Op dit EMB congres willen we elkaar daarover informeren en inspireren, gewoon en speciaal.

Het EMB congres heeft ruim 400 bezoekers en wordt bezocht door ouders en professionals uit de zorg en het speciaal onderwijs. De bezoekers zijn met name (assistent) begeleiders, leerkrachten, coördinerend begeleiders, gedragsdeskundigen, logopedisten en therapeuten.

Neem contact met ons op