2. Kennis in de regio

Veelzijdigheid is een groot goed en Regio Zwolle laat zich graag voorstaan op haar diversiteit. We willen en zijn vooruitstrevend en onderscheidend op meerdere gebieden. Waarbij de topsectoren Agri & Food, Health, Kunststoffen en E-commerce sterk vertegenwoordigd zijn. Deze sectoren maken van Regio Zwolle een welvarende regio.

Congressen met een specifiek onderwerp vinden steeds vaker plaats op bestemmingen die een of meer raakvlakken hebben met de sector. Provincie Overijssel heeft zich ontwikkeld tot een provincie waar veel kennis te halen valt.

Neem contact met ons op